Coaching

Met eenvoudige op de situatie toegespitste gedragsmodellen geef ik inzicht in en houvast aan het veranderproces dat leidt tot een constructievere werksituatie. Werknemers ontdekken het effect van hun gedrag in hun omgeving. Zowel individuele als groepsbegeleiding is hierbij mogelijk.

Samen met de Vrije Universiteit is 1 op 1 coaching aangeboden voor promovendi, die problemen ervaren bij het afronden van hun proefschrift.
De coaches maken gebruik van een methode en dragen zo bij aan het weer krachtig maken van jonge wetenschappers.

Meer over coachingsmethode die is uitgewerkt als hulppakket voor de VU.

Het is de kunst om het aangeleerde van het natuurlijke te onderscheiden