Kwaliteit toezichthouders

In samenwerking met Marcel Hofland is een pakket van producten ontwikkeld voor het functioneren van een raad van toezicht. Al naar gelang de behoefte van een specifieke raad van toezicht kunnen delen hiervan worden ingezet. Het pakket sluit aan en maakt gebruik van het instrumentarium van de Nederlands Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Helaas is dit instrument nooit gebruikt. Het is wel nog steeds beschikbaar.

Artikel FD