Coachingsmethode

Wat is de basis van deze coaching?

 1. Persoonlijk commitment van zowel de coach als de gecoachte aan elkaar en aan het proces.
 2. Doorbraken creëren in de oorzaken van het stoppen door inzicht en nieuwe gedragsmogelijkheden.
 3. Het is geen hulpverlening. Op basis van een volwassen relatie gaan twee mensen samen iets bereiken met behulp van inspiratie en experiment.

Wat zijn de mogelijkheden voor de persoon die wordt gecoacht?

Deze persoon kan met behulp van een ander op een rij krijgen wat hem/haar doet stoppen en haalt de blokkades weg voor de toekomst en maakt mogelijk af wat afgemaakt moet worden, creëert in ieder geval een situatie waarin de persoon krachtig wordt in het besluit.

Wat zijn de mogelijkheden voor de coach?

De coach kan het verschil maken voor een ander persoon.
De coach kan zich ontwikkelen in zijn eigen leiderschapskwaliteiten, zijn eigen stoppen en zijn inspiratie. Indien u meedoet aan het project van de VU universiteit kunt u ondersteuning krijgen van de VU.

Wat is daarvoor nodig?

 1. Beide personen geven niet op totdat het resultaat geboekt is.
 2. De coach spaart de gecoachte niet. Het is geen vriend maar een spiegel waarin de gecoachte niet zelf wil of durft te kijken.

Welk gereedschap heeft u tot uw beschikking?

Een methode die bestaat uit verschillende delen (combinaties van conversatie en opdracht) die u als coach al naar gelang wat u ziet zelf in moet zetten.

 1. Altijd wordt gestart met een gesprek over de overeenkomst (download concept overeenkomst), waarbij de realiteit van de doelstelling wordt beoordeeld.
 2. Stel samen een realistisch doel
  A. Formuleer je einddoel; wat wil je wanneer hebben bereikt
  B. Bepaal wat halverwege klaar moet zijn.
  C. Bepaal wat driekwart klaar moet zijn.
  D. Bepaal wat volgende maand klaar moet zijn etc
  E. Bepaal wat je dus de komende week moet doen.
  F. Zet dat in het projectformulier
 3. Organiseer motivatie.
  A. Maak een analyse van de mensen die je nodig hebt om je doel te bereiken. Met de bedoeling een team te maken dat je steunt. Zet de namen van deze mensen in je sociale analyse.
  B. Leg hiermee contact en vertel hen wat je wilt gaan bereiken op zo’n manier dat ze hierdoor geïnspireerd zijn. Oefen dat met de coach.
 4. Daarna is het inspelen met een aantal conversaties en opdrachten op het moment dat de gecoachte behoefte aan een van de specifieke conversaties heeft met een vervolg opdracht (download actielijst). De combinatie van conversatie en opdracht ‘forceert’ een doorbraak in het stoppen van de gecoachte.

Vragen of opmerkingen graag mailen naar hetzelfde adres.